Vstup na Metro ON/AI Line 2023

240.00

pre koho je vstup určený
Katalógové číslo: vstup-na-konferenciu Kategórie:

Účastníci konferencie sa v AquaCity Poprad dozvedia ako umelá inteligencia zmení svet telco biznisu, tak ako i život v budovách či mestách. Tohtoročná konferencia bude úplne iná, plná nových pohľadov na svet okolo nás. Tradične nebudú chýbať ani najnovšie výdobytky technológií v telco a smat-city sfére, no tento raz zažijete mierne odlišný formát eventu. V panelových diskusiách a blokoch vystúpia lídri v oblasti umelej inteligencie, kde si ukážeme reálne skúsenosti jej nasadenia v telekomunikačnom odvetví, či sektore smart-city. V technologickom bloku získate detailné informácie o tom, ako taká AI funguje.

Aby sme posilnili motiváciu účastníkov pracovať na svojich cieľoch, pozvali sme významných ľudí z oblasti vedy.

Večerná „Artificial Párty“ je ideálnou príležitosťou na prehĺbenie obchodných vzťahov medzi partnermi, významnými klientmi a miestnymi samosprávami. Večer sa bude niesť v tradičnom duchu neformálneho networkingu, plného oddychu a zábavy.


In AquaCity Poprad, conference participants will learn how artificial intelligence will change the world of telco business, as well as life in buildings and cities. This year’s conference will be completely different, full of new perspectives on the world around us. Traditionally, there will also be the latest technological achievements in the telco and smart-city sphere, but this time you will experience a slightly different format of the event. Leaders in the field of artificial intelligence will speak in panel discussions and blocks, where we will show real experiences of its deployment in the telecommunications industry or the smart-city sector. In the technology block you will get detailed information about how such AI works.

In order to strengthen the participants‘ motivation to work on their goals, we invited prominent people from the field of science.

The evening „Artificial Party“ is an ideal opportunity to deepen business relations between partners, important clients and local governments. The evening will be in the traditional spirit of informal networking, full of relaxation and fun.

Typ lístka

Others (global ISPs, suppliers..), Všetky dni (All days)

Preview
Close